Categoria:
Tipus d'operació:
Nom del centre:
NIF:
NIMA:
Número AAI (Teclege només el número):
Província:
Municipi:
Nom del residu:
Introduïsca el codi LER
Codi LER:
Informació:
El Cercador de productors i gestors de residus és una eina pràctica que li permet identificar i localitzar els centres autoritzats per al transport i gestió de les diferents tipologies de residus així com les operacions per a les quals estan autoritzades aquests centres.
Entre les dades d'identificació de cada centre gestor es troba el NIMA1, Número d'Identificació Mig Ambiental, que identifica inequívocament cada centre.

1 Pot consultar més informació sobre la utilització dels NIMAS en el següent enllaç: NIMA
Versió: 01.04.17 Data: 25/10/2023