Cercador de gestors de residus 
Categoria:
Tipus d'operació:
Nom del gestor:
NIF:
NIMA:
NUMERO AAI:
Província:
Municipi:

Nom del residu:
Codi LER: Netejar


 

Informació:

El cercador de gestors de residus és una pràctica eina que us permet identificar i localitzar els centres autoritzats per al transport i la gestió de les diferents tipologies de residus, com també les operacions per a les quals estan autoritzats aquests centres.
Entre les dades d'identificació de cada centre gestor es troba el NIMA1 número d'identificació mediambiental, que identifica inequívocament cada centre.

1 Podeu consultar més informació sobre la utilització dels NIMA en l'enllaç següent: NIMA


Versión: 01.03.00