Cercador de productors / posseïdors de residus NO CAL OMPLIR TOTS ELS CAMPS
Omplint únicament el camp NIF, podrà obtenir les dades dels productors / posseïdors de residus
Categoria:
Tipus d'operació:
Raó Social:
NIF:
NIMA:
NUMERO AAI:
Província:
municipi: 

Informació:
El cercador de productors / posseïdors de residus és una pràctica eina que li permet identificar i localitzar tant els centres registrats com a productors de residus perillosos i / o no perillosos, com els posseïdors de residus. Entre les dades d'identificació de cada productor / posseïdor, es troba el NIMA, número d'identificació mediambiental, que identifica inequívocament cada centre productor o la ubicació dels residus dels que es té la possessió.
Versión: 00.00.07