NO CAL OMPLIR TOTS ELS CAMPS
Omplint únicament el camp NIF, podrà obtenir les dades dels productors / posseïdors de residus
Informació:
El cercador de productors / posseïdors de residus és una eina pràctica que li permet identificar i localitzar els centres registrats com a productors de residus perillosos i / o no perillosos, així com els posseïdors de residus. Entre les dades d'identificació de cada productor / posseïdor es troba el NIMA, número d'identificació mediambiental, que identifica inequívocament cada centre productor o la ubicació dels residus dels que es té la possessió.
Versió: 00.00.10 Data: 10/07/2020